نادر خاکپور

معرفی:

ایشان از سال 1358 به عنوان مهندس سازه در مهندسین مشاور گنو مشغول بکار گردید و متناسب با رزومه مهندسین مشاور گنو در سمت طراحی سازه، سرپرست واحد سازه و مدیریت پروژه­های عمرانی که در سال­های اخیر عمدتا بروی سازه های زیرزمینی (تونل و مترو) متمرکز گردیده فعالیت می­نماید. نادر خاکپور از سال 1359 عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور گنو می­باشد.

خلاصه سوابق کاری:

  • اشتغال در پروژه ­های مختلف متناسب با تخصص براساس رزومه مهندسین مشاور گنو از ابتدای تاسیس تاکنون
  • مدیریت پروژه­های مترو خط 4 و خط 3 متروی تهران
  • مدیریت پروژه کارخانه آلومینیوم اراک (ایرالکو)