مهندسين مشاور گنو در سال 1353 با همفكری و مشاركت گروهی از مهندسين و متخصصين رشته‌های گوناگون فنی و معماری با انگيزه تهيه و ارائه مطالعات مهندسی و به انجام رسانيدن طرح‌های عمرانی در بخش‌های عمومی و خصوصی، با نام مهندسين مشاور آرميتی تأسيس گرديد و چندی بعد واژه گنو جايگزين عنوان آرميتی شد.

مهندسين مشاور گنو اكنون با بيش از 45 سال سابقه فعاليت مداوم در ارائه خدمات مهندسی، موفق به احراز صلاحيت و رتبه‌بندی خدمات مشاوره و پیمانکاری از سوی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و اخذ گواهينامه های سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(ISO 18001:2007) و سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2004) گردیده و عضو موسسات، انجمن‌ها و جوامع معتبر داخلی و بين المللی می باشد.

براین باوریم که اصلی ترین منبع و اساس موفقیت شرکت، نیروی انسانی ارزنده و مدیریت پروژه با تجربه، انسجام همکاران و پاسخگویی درمقابل کارفرمایان می باشد. مقبولیت همگانی، اجرای عالی و کامل خدمات، ارائه کار پیشرفته و احترام و ارزش خاص به کارفرمایان ازاهداف راهبردی ما است.

مهندسین مشاور گنو در حال حاضر با بیش از 160 نفر پرسنل متخصص درارائه مدیریت، طراحی، نظارت و پروژه های طرح و ساخت درزمینه های ساختمان های مسکونی، اداری، هتل، بهداشتی و درمانی، ورزشی و صنعتی، حمل و نقل ریلی و ترافیکی، پروژه های تونلی، مترو، آب و فاضلاب با پوشش خدمات مرتبط با معماری، سازه، تاسیسات مکانیک، برق و سیویل فعالیت می نماید.