کیوان مهدی زاده

عضو هیئت مدیره-سرپرست واحد تاسیسات مکانیکی

ایشان از سال 1374 و همزمان با تحصیل در دانشکده فنی دانشگاه تهران با واحد مطالعات مهندسین مشاور گنو آغاز به همکاری کرده ­اند. پس از اتمام دانشگاه در سال 1377، به صورت همزمان در واحد تاسیسات مکانیکی و واحد مطالعات ادامه همکاری داده و از سال 1379 به صورت تمام وقت در واحد تاسیسات مکانیکی مستقر­ و در حال حاضر به عنوان کارشناس تاسیسات مکانیکی در این مهندسین مشاور مشغول به فعالیت می­باشند. ایشان در سال 1399 به عضویت هیئت مدیره شرکت گنو درآمده است.

خلاصه سوابق کاری:

شرکت مهندسین مشاور گنو :

  • آبان ماه 1374 تا شهریور ماه 1377، با سمت کارشناس مطالعات
  • مهر ماه 1377 تاکنون، با سمت کارشناس طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی
تخصص و عضویت در مجامع حرفه ای:
  • عضو و دارنده پروانه طراحی و نظارت نظام مهندسی (پایه 2) از سازمان نظام مهندسی استان تهران