علی افخم ابراهیمی

معرفی:

ایشان از سال 1376 در مهندسین مشاور گنو مشغول بکار می‌باشد و در حال حاضر بعنوان مدیرعامل وظیفه هدایت پروژه‌های مختلف را در مجموع گروه‌های معماری، سازه، تأسیسات مکانیک و برق (مطابق روزمه مهندسین مشاور گنو) بعهده دارد. شروع فعالیت حرفه‌ای از سال 1371 با مهندسین مشاور فردانو، باوند، آرکولوگ و NORR کانادا بوده است. ایشان در سال 1388 به عضویت هیئت مدیره مهندسین مشاور گنو درآمده است. در سال 1395 به سمت مدیر عامل منصوب گردیده و وظیقه هدایت مهندسین مشاور گنو را به عهده دارد.

خلاصه سوابق کاری:

  • کارشناس معماری مهندسین مشاور باوند 1373-1371
  • کارشناس معماری مهندسین مشاور آرکولوگ 1376-1373
  • کارشناس ارشد معماری مهندسین مشاور گنو از سال 1376 تاکنون
  • مدیریت پروژه‌های معماری، مهندسین مشاور گنو، 1378 تاکنون
  • همکاری با شرکت NORR کانادا، 2008-2007

تخصص و عضویت در جوامع حرفه ای:

  • عضو حقیقی جامعه مهندسین مشاور ایران
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران- پایه یک
  • عضو انستیتو سلطنتی معماران کانادا از سال 2008 تاکنون