علیرضا افتاده

معرفی:

ایشان از سال 1374 در مهندسین مشاور گنو در سمت­ های مهندس ناظر مقیم، مسئول دفتر فنی کارگاه، مدیر پروژه اجرایی و مدیر پروژه طراحی فعالیت نموده است. از سال 1388 تاکنون در هیئت مدیره مهندسین مشاور گنو عضو می­باشد و در سال 1397 به سمت رییس هیئت مدیره منصوب شده ­اند. در حال حاضر مسئول هماهنگی و مدیر پروژه طراحی در بخش سیویل و تجهیزات خط 4 متروی تهران و مدیر پروژه طراحی در ایستگاه­های مختلف در خطوط 7،6،3 متروی تهران و قطار شهری تبریز ، مشهد و قم می باشد.

خلاصه سوابق کاری:

 • ناظر مقیم و مسئول دفتر فنی پروژه خانه سازی نواب، مهندسین مشاور گنو، 1379-1374
 • مهندس ناظر و مسئول هماهنگی ایستگاه­های خط 1 متروی تهران، مهندسین مشاور گنو، 1379-1380
 • مدیریت پروژه ایران خودرو خراسان، مهندسین مشاور گنو، 1381-1388
 • مدیر پروژه و مسئول هماهنگی خط 4 متروی تهران، مهندسین مشاور گنو، 1392-1380
 • مدیر پروژه طراحی 12 ایستگاه مترو از خط 6 متروی تهران، 1390 تاکنون
 • مدیر پروژه طراحی 8 ایستگاه قطار شهری از خط 1 قطار شهری تبریز، 1398-1390
 • مدیر پروژه طراحی 4 ایستگاه مترو از فاز 4 خط 3 متروی تهران، 1392-1388
 • مدیر پروژه طراحی 3 ایستگاه از بخش میانی خط 3 متروی تهران، 1392-1388
 • مدیر پروژه طراحی یک ایستگاه مترو از خط 7 متروی تهران، 1393-1388
 • مدیر پروژه طراحی 4 ایستگاه مترو از خط A قطار شهری قم، 1396-1392
 • مدیر پروژه طراحی 3 ایستگاه مترو از خط 3 قطار شهری مشهد 1395 تاکنون