محمدرضا علیمیرزایی

عضو هیئت مدیره-مدیرپروژه

ایشان از سال 1382 در مهندسین مشاور گنو در سمت های کارشناس ارشد سازه-زلزله، مدیر پروژه اجرایی و مدیر پروژه طراحی فعالیت نموده است. در بخش طراحی وظیفه طراحی سازه های مختلف براساس رزومه پروژه های مهندسین مشاور گنو از جمله طراحی سازه های صنعتی، ایستگاه های مترو و سازه های جانبی مربوط به آن ها را برعهده داشته و همچنین به عنوان مدیر پروژه در پروژه های خط 4 مترو تهران و خط 1 قطار شهری تبریز و حومه مشغول به فعالیت می باشند. ایشان از سال 1390 به عضویت هیئت مدیره مهندسین مشاور گنو در آمده است.

خلاصه سوابق کاری : 
  • مدیر پروژه، کارشناس ارشد سازه-زلزله، در پروژه های مختلف مهندسین مشاور گنو، 1382 تاکنون

تخصص و عضویت در مجامع حرفه ای:

  • دارای گواهینامه "بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود" از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران-پایه یک
  • عضویت در انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران